رد پای اظهارات رکیک ترامپ درباره زنان در مناظره با کلینتون/با روسیه برای تحریم ایران همکاری کردم