اوباما هم به اظهارات رکیک ترامپ درباره زنان واکنش نشان داد