خواسته پاکستان برای پایان خشونت ها در کشمیر، سرخط روزنامه های پاکستان/19 مهر