80 درصد سهام توییتر به خاندان آل سعود تعلق دارد/ جنگ روانی به راه است