ممانعت رژیم صهیونیستی از عرضه تولیدات لبنی وگوشتی فلسطینی ها دربیت المقدس