یک ناو آمریکایی نزدیک یمن هدف حمله موشکی قرار گرفت