رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان: ایران از حقیقت و جوهر اسلام دفاع می کند