دومین پیروزی کبدی ایران مقابل تایلند/ کنیا سومین حریف تیم ایران