کمک‌های تسلیحاتی اخیر واشنگتن به کُردها برای دلجویی