ادعای واشنگتن: ناوشکن آمریکایی هدف حمله موشکی ناکام قرار گرفت