دعوت حماس برای آغاز مرحله جدیدی از مقابله با رژیم صهیونیستی