آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی: راه‌حل نخستِ فهم مصلحت از منظر امام مراجعه به اکثریت بود