خبر خوش برای چایکاران در راه است/ تولید چای رکورد زد