ترامپ، کلینتون را تهدید کرد/ ایران، روسیه و اسد درحال کشتن داعش هستند