استقبال نخست وزیر تایلند از دکتر روحانی پیش از اجلاس سران مجمع گفت وگو و همکاری های آسیا