دومین مناظره کلینتون با ترامپ سرخط روزنامه های انگلیس/19 مهرماه ماه