فتاح جواب میدهد/کمیته پول‌های صدقه را به عراق و لبنان می‌فرستد؟!