کلینتون: می دانم چگونه با روس ها کار کنم/ ترامپ: به سرعت ایران را قدرتمند کردید!