کلینتون:ترامپ به اوباما و آمریکا عذرخواهی بدهکار است/ ترامپ: چرا پیگیر ایمیل های کلینتون نیستید