حکم جهادی علمای یمن/ کربلای صنعا به دست شمر زمان رقم خورد