حکم اعدام برای نماینده ارشد کنگره ملی خلق سرخط روزنامه های چین/19 مهر