آغاز دومین مناظره ترامپ و کلینتون در اوج اتهامات و افشاگری های مالی و اخلاقی علیه دو نامزد