شهیدی که بر فراز سفارت طاغوت در لندن عکس امام(ره) را جایگزین شاه کرد