بازیکنانی که به خاطر آسیب دیدگی از فوتبال خداحافظی کردند + عکس