نیروهای یمنی با « برکان – 1» پایگاه هوائی ملک فهد در طائف را هدف گرفتند