آمبولانس ها به سرعت در حال ورود به پایگاه ملک فهد طائف هستند