نام خاوری از فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل حذف شد +عکس