معاون وزیر خارجه جمهوری چک: بعنوان یک کشور دوست برای حل بحران سوریه تلاش می کنیم