دومین پیروزی اسپانیا در انتخابی جام‌جهانی/ایموبیله ایتالیا را نجات داد