حمله خمپاره ای به محله های مسکونی حلب 10 کشته و زخمی برجای گذاشت