سفیر یمن در سوریه: جهان اسلام با وجود رژیم سعودی روی آرامش و صلح نخواهد دید