تصویر طلوع دب‌اکبر بر فراز کوه دماوند/ترکیب ۱۵۰۰ فریم عکس