طیب نیا: مشکلاتی در حوزه توسعه همکاری‌ها با اروپا وجود دارد