درگیری دو گروه تروریستی سوریه با وجود اعلام بیعت ادامه دارد