رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم عزاداری برخی هیئات مذهبی قم حضور پیدا کرد