سناتور آمریکایی: چرا هنوز از جنایت عربستان در یمن پشتیبانی می‌کنیم؟+عکس