امام جمعه اراک بمباران وحشیانه آیین عزاداری در یمن را محکوم کرد