بقایای بمب آمریکایی در حمله دیروز عربستان به صنعا (+عکس)