9 کشته در انفجار خودروی بمب گذاری شده در دیاله عراق/ فداکاری پلیس عراقی