سناتور آمریکایی: چرا هنوز از عملیات عربستان در یمن پشتیبانی می‌کنیم؟