یک افسر عراقی جان دهها نفر را از خطر حتمی عملیات انتحاری نجات داد