اولین مرکز آموزش و مهارت آموزی پدافند غیرعامل در یزد راه اندازی می شود