سیدهادی خامنه‌ای: عده‌ای تحت عنوان عدالت به مردم ظلم کردند