ارتش سوریه مناطق دیگری از حماه را تحت کنترل دراورد