رئیس‌جمهور در تایلند: امام حسین(ع) محبوب همه آزادگان عالم است