انفجار خودروی بمب گذاری شده در دیاله عراق 9 کشته داشت