گروه شبه‌نظامی که از حملات هوایی آمریکا در امان است