توسعه‌ همکاری‌های اقتصادی موجب مقابله با تروریسم خواهد شد