حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری موسسه آیت الله جوادی آملی