مسکو: سرنگونی بشار اسد هدف حامیان قطعنامه پیشنهادی فرانسه بود